Изходящ № 202/24.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 202/24.01.2013 г. “Изграждане на уличен водопровод” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: Община Исперих.

България в Юнеско

Галерия