Изходящ № 203/24.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 203/24.01.2013 г. “Благоустрояване, озеленяване и изграждане на детска площадка” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: Община Силистра

България в Юнеско

Галерия