Изходящ № 204/24.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 204/24.01.2013 г. “Изграждане на склад за бяла техника” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: “Ники-2001” ЕООД

България в Юнеско

Галерия