Изходящ № 262/29.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 262/29.01.2013 г. “Изграждане на едноетажна жилищна сграда” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: Тезгюл Сали Сюлейман

България в Юнеско

Галерия