Изходящ № 264/29.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 264/29.01.2013 г. “Изграждане и експлоатация на приемно-предавателна станция (ППС) 4280 (Русе-Център) - част от националната мрежа за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T)” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: “Нуртс диджитъл” ЕАД

България в Юнеско

Галерия