Изходящ № 288/30.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 288/30.01.2013 г. “Изграждане на лятна кухня, ажурна ограда и покрит паркинг” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: Иван Иванов Нарлев

България в Юнеско

Галерия