Изходящ № 297/31.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 297/31.01.2013 г. “Преустройство на скалд в автосервиз и строеж на автомивка” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: Нора Каменова Дженкова

България в Юнеско

Галерия