Изходящ № 298/31.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 298/31.01.2013 г. “Аварийно укрепване на опорите на мост на км 36+945, намиращ се на републикански път ІІІ-202 на р. Черни лом при село Кацелово, община Две могили” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: Областно пътно управление - Русе

България в Юнеско

Галерия