Изходящ № 299/31.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 299/31.01.2013 г. “Изграждане на пристройка върху съществуващ хранителен магазин” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: Бюлент Ремзи Билял

България в Юнеско

Галерия