Изходящ № 301/31.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 301/31.01.2013 г. “Изграждане на водопроводно отклонение” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: Георги Иванов Неделчев

България в Юнеско

Галерия