Изходящ № 303/31.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 303/31.01.2013 г. “Преустройство на част от обслужваща сграда на бензиностанция в заведение за дюнер” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: “Тет-груп 4” ООД

България в Юнеско

Галерия