Изходящ № 308/31.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 308/31.01.2013 г. “Рехабилитация и реконструкция на съществуваща сграда за обособяване на склад за пакетирани минерални торове” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: “Протекс” ООД

България в Юнеско

Галерия