Изходящ № АО 244/31.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № АО 244/31.01.2013 г. “Обособяване на площадка за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали” е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: ЕТ “Иест-Христо Христов”

България в Юнеско

Галерия