Изходящ № АО 6123/31.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № АО 6123/31.01.2013 г. “Изграждане на сондажен кладенец, прекарване на водопровод и изграждане на инсталация за капково напояване на съществуващи овощни градини” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: “Спасов гардън” ЕООД

България в Юнеско

Галерия