Конкурси

МОСВ и ПУДООС обявяват конкурс „За чиста околна среда“ – 2015 с мото „Обичам природата – и аз участвам“.

Крайният срок за подаване на документите е 20 февруари 2015 г.

Подават се заявления в свободна форма като се следва последователността по съдържанието на проекта, указана в поканите за кандидатстване за съответните групи бенефициенти.

Покана за участие в НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2015 г.“ за общини и кметства

Покана за участие в НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2015 г.“ за училища, детски градини, обединени детски комплекси 

 

ПР Сребърна

Галерия