Конкурси

МОСВ и ПУДООС обявяват конкурс „За чиста околна среда“ – 2014 с мото „Обичам природата – и аз участвам“.

Крайният срок за подаване на документите е 21 февруари 2014 г.

За приемане и въвеждане в деловодната система на ПУДООС ще бъдат допуснати само онези Заявления, носещи пощенско клеймо с дата на изпращане преди обявената крайна дата за приемане на проектни предложения – 21.02.2014 г.

Подават се заявления в свободна форма като се следва последователността по съдържанието на проекта, указана в поканите за кандидатстване за съответните групи бенефициенти.

Покана за участие в НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2014 г.“ за общини и кметове от цялата страна

Покана за участие в НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2014 г.“ за училища, детски градини, обединени детски комплекси от цялата страна

 

ПР Сребърна

Галерия