Конкурси

МОСВ и ПУДООС обявяват конкурс „За чиста околна среда“ – 2016 с мото „Обичам природата – и аз участвам“.

Крайният срок за подаване на документите за училища, детски градини и обединени датски комплекси е 15 февруари 2016 г., а за общини и кметства -26.02.2016 г. 

Подават се заявления в свободна форма като се следва последователността по съдържанието на проекта, указана в поканите за кандидатстване за съответните групи бенефициенти.

Покана за участие в НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2016 г.“ за общини и кметства

Покана за участие в НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2016 г.“ училища, детски градини, обединени детски комплекси 

 

България в Юнеско

ПР Сребърна

Галерия