Сряда, 04 Март 2020 17:59

Писмо до възложителя с изх. И-701/04.03.2020 г.

Написана от 

Писмо до възложителя с изх. И-701/04.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Инсталиране на приемно-предавателна станция за глас и/или данни от мрежата на БТК ЕАД - VN4890 Balkanski TVR” с местоположение ПИ 02467.30.903 по плана на с. Балкански

България в Юнеско

Галерия