Четвъртък, 05 Март 2020 18:02

Писмо до възложителя с изх. И-713/05.03.2020 г.

Написана от 

Писмо до възложителя с изх. И-713/05.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Преоборудване на същестуваща работилница за дограма на ГТ Билд инж ЕООД, с. Зебил, общ. Главиница” с местоположение УПИ VI-120, кв. 17 по плана на с. Зебил

България в Юнеско

Галерия