Четвъртък, 05 Март 2020 18:04

Писмо до възложителя с изх. И-715/05.03.2020 г.

Написана от 

Писмо до възложителя с изх. И-715/05.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Складова база за съхранение и търговия с течни химични вещества и минерални торове” с местоположение ПИ 63427.8.1183 и 63427.8.1184 по КККР на гр. Русе

България в Юнеско

Галерия