Четвъртък, 05 Март 2020 18:07

Писмо до възложителя с изх. И-717/05.03.2020 г.

Написана от 

Писмо до възложителя с изх. И-717/05.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на самостоятелно водопроводно отклонение (ВО) за ПИ с идентификатор 41143.500.2534 по КК и КР на с. Калипетрово”

България в Юнеско

Галерия