Четвъртък, 05 Март 2020 18:08

Писмо до възложителя с изх. И-718/05.03.2020 г.

Написана от 

Писмо до възложителя с изх. И-718/05.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на сградно отклонение от същестуваща мрежа НН на МТП № 10, гр. Цар Калоян за гараж - гр. Цар Калоян, ул. Рапотамо № 7”

България в Юнеско

Галерия