Понеделник, 09 Март 2020 15:24

Писмо до възложителя с изх. И-727/09.03.2020 г.

Написана от 

Писмо до възложителя с изх. И-727/09.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на административна сграда (офиси, санитарни и битови помещения) и паркинг за товарните автомобили преминаващи през Митнически пункт Пристанище Русе" с местоположение ПИ 63427.8.1364 по КККР на гр. Русе

България в Юнеско

Галерия