Сряда, 11 Март 2020 11:02

Писмо до възложителя с изх. И-740/11.03.2020 г.

Написана от 

Писмо до възложителя с изх. И-740/11.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), ПИ с идентификатор 73496.501.2983 по.КК и КР на гр. Тутракан, ул. Силистра № 50. гр. Тутракан, общ. Тутракан"

България в Юнеско

Галерия