Петък, 13 Март 2020 11:03

Писмо до възложителя с изх. И-757/13.03.2020 г.

Написана от 

Писмо до възложителя с изх. И-757/13.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на същестуващ навес в автомивка и противопожарно депо в битовка" с местоположение УПИ VI, кв. 86 по плана на гр. Лозница

България в Юнеско

Галерия