Петък, 13 Март 2020 11:05

Писмо до възложителя с изх. И-761/13.03.2020 г.

Написана от 

Писмо до възложителя с изх. И-761/13.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Цех за производство на изделия от метал чрез студена обработка с дърводелска работилница" с местоположение ПИ 63427.179.41 по КККР на гр. Русе

България в Юнеско

Галерия