Петък, 13 Март 2020 11:06

Писмо до възложителя с изх. И-762/13.03.2020 г.

Написана от 

Писмо до възложителя с изх. И-762/13.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на четвърта производствена линия за нанасяне на покрития чрез химични и електрохимични процеси" с местоположение ПИ 63427.333.92 по КККР на гр. Русе

България в Юнеско

Галерия