Понеделник, 16 Март 2020 17:17

Писмо до възложителя с изх. И-771/16.03.2020 г.

Написана от 

Писмо до възложителя с изх. И-771/16.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на самостоятелно водопроводно отклонение (ВО) за ПИ с идентификатор 41143.500.2533 по КК и КР на с. Калипетрово"

България в Юнеско

Галерия