Понеделник, 16 Март 2020 17:19

Писмо до възложителя с изх. И-773/16.03.2020 г.

Написана от 

Писмо до възложителя с изх. И-773/16.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на нова постройка на допълващо застрояване - навес със селскостопанско предназначение" с местоположение I-329, кв. 9 по плана на с. Новград

Последно променена в Четвъртък, 19 Март 2020 17:21

България в Юнеско

Галерия