Вторник, 17 Март 2020 17:22

Писмо до възложителя с изх. И-789/17.03.2020 г.

Написана от 

Писмо до възложителя с изх. И-789/17.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Извършване на сеч на 80 бр. дървета" с местоположение ПИ 68299.206.408, 68299.206.409, 68299.206.515 и 68299.206.517 по плана на с. Сребърна

Последно променена в Четвъртък, 19 Март 2020 17:29

България в Юнеско

Галерия