Вторник, 17 Март 2020 17:29

Писмо до възложителя с изх. И-790/17.03.2020 г.

Написана от 

Писмо до възложителя с изх. И-790/17.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на складово стопанство за съхранение на течен тор в ПИ с идентификатор 63427.8.1341 по КККР на гр. Русе"

България в Юнеско

Галерия