Вторник, 17 Март 2020 17:33

Писмо до възложителя с изх. И-794/17.03.2020 г.

Написана от 

Писмо до възложителя с изх. И-794/17.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за общински администрации, подобект: Проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за общински администрации на територията на Северна България, общ. Две могили, обл. Русе" с местоположение от км. 38+860 на път I-5 Русе-Велико Търново до административната сграда на Община Две могили

България в Юнеско

Галерия