Вторник, 17 Март 2020 17:35

Писмо до възложителя с изх. И-797/17.03.2020 г.

Написана от 

Писмо до възложителя с изх. И-797/17.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Основен ремонт и реконструкция на жилищна сграда с идентификатор 66425.500.2141.2 и 66425.500.2141.3 и промяна на предназначението на сграда с идентификатор 66425.500.2141.4 за ветеринарна аптека

България в Юнеско

Галерия