Вторник, 17 Март 2020 17:36

Писмо до възложителя с изх. И-798/17.03.2020 г.

Написана от 

Писмо до възложителя с изх. И-798/17.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Проектиране и изграждане на сградно канализационно отклонение за отвеждане на отпадни води от срада в която се помещава Регионален център за подкрепа на приобщаващо образование" с местоположение ПИ 61710.505.341 по КККР на гр. Разград

България в Юнеско

Галерия