Вторник, 17 Март 2020 17:39

Писмо до възложителя с изх. И-800/17.03.2020 г.

Написана от 

Писмо до възложителя с изх. И-800/17.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Разширение на автомивка в УПИ X-880, 881, кв. 48 по плана на гр. Разград" с местоположение Х-880, 881, кв. 48 (ПИ 61710.505.7168) по плана на гр. Разград

България в Юнеско

Галерия