Вторник, 17 Март 2020 17:40

Писмо до възложителя с изх. И-801/17.03.2020 г.

Написана от 

Писмо до възложителя с изх. И-801/17.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на еднофамилна двуетажна жилищна сграда с два гараж и склад" с местоположение ПИ 65650.35.276 по КККР на с. Свещари

България в Юнеско

Галерия