Вторник, 17 Март 2020 17:41

Писмо до възложителя с изх. И-802/17.03.2020 г.

Написана от 

Писмо до възложителя с изх. И-802/17.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Преустройство и промяна предназначението на съществуващ офис в месарски магазин с транажорна" с местоположение УПИ XIV-1621, кв. 64 по плана на гр. Глоджево

България в Юнеско

Галерия