Вторник, 17 Март 2020 17:42

Писмо до възложителя с изх. И-803/17.03.2020 г.

Написана от 

Писмо до възложителя с изх. И-803/17.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на склад за съхранение на селскостопанска продукция и техника" с местоположение УПИ VII-535а - стоп. Дейности, кв. 73 по плана на с. Побит камък

България в Юнеско

Галерия