Сряда, 18 Март 2020 16:06

Писмо до възложителя с изх. И-823/18.03.2020 г.

Написана от 

Писмо до възложителя с изх. И-823/18.03.2020 г., относно ИП/ПП за „План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2021 г. за горски подотдели, стопанисвани от ДЛС Дунав" с местоположение Червена вода, Хотанца, Ново село и Русе

България в Юнеско

Галерия