Сряда, 18 Март 2020 16:10

Писмо до възложителя с изх. И-826/18.03.2020 г.

Написана от 

Писмо до възложителя с изх. И-826/18.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Обект Проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за общински администрации, подобект Проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за общински администрации на територията на Северна България, общ. Алфатар, обл. Силистра"

България в Юнеско

Галерия