Сряда, 18 Март 2020 16:17

Писмо до възложителя с изх. И-832/18.03.2020 г.

Написана от 

Писмо до възложителя с изх. И-832/18.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на жилищна сграда с гаражи и плътна ограда" с местоположение ПИ 63427.2.4819 по КККР на гр. Русе

България в Юнеско

Галерия