Сряда, 18 Март 2020 16:25

Писмо до възложителя с изх. И-836/18.03.2020 г.

Написана от 

Писмо до възложителя с изх. И-836/18.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма" с местоположение ПИ 68254.5.62 по КККР на с. Срацимир

Последно променена в Четвъртък, 26 Март 2020 16:29

България в Юнеско

Галерия