Сряда, 18 Март 2020 16:31

Писмо до възложителя с изх. И-839/18.03.2020 г.

Написана от 

Писмо до възложителя с изх. И-839/18.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на многофамилна жилищна сграда 5 етажа - жилищно предназначение" с местоположение ПИ 61710.505.2212 по КККР на гр. Разград

България в Юнеско

Галерия