Четвъртък, 19 Март 2020 16:34

Писмо до възложителя с изх. И-845/19.03.2020 г.

Написана от 

Писмо до възложителя с изх. И-845/19.03.2020 г., относно ИП/ПП за „План за развитие на земеделското стопанство чрез отглеждане на земеделски фурацни култури и увеличаване на капацитета на съществуваща овцеферма" с местоположение УПИ I-14, кв. 43 и 053034 по плана на с. Окорш

България в Юнеско

Галерия