Четвъртък, 19 Март 2020 16:35

Писмо до възложителя с изх. И-846/19.03.2020 г.

Написана от 

Писмо до възложителя с изх. И-846/19.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Подробен устройствен план - план за затрояване на УПИ I-1564;  II-1565,  V-1566,  VIII-1610 и  IX-1563, кв. 132 по плана на гр. Глоджево"

България в Юнеско

Галерия