Четвъртък, 19 Март 2020 16:39

Писмо до възложителя с изх. И-852/19.03.2020 г.

Написана от 

Писмо до възложителя с изх. И-852/19.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на самостоятелен обект - магазин 1 в козметично студио" с местоположение ПИ 61710.502.7274 по КККР на гр. Разград

България в Юнеско

Галерия