Четвъртък, 19 Март 2020 16:43

Писмо до възложителя с изх. И-855/19.03.2020 г.

Написана от 

Писмо до възложителя с изх. И-855/19.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда с плътна ограда" с местоположение УПИ IX-511, кв. 54 по плана на с. Басарбово

България в Юнеско

Галерия