Четвъртък, 19 Март 2020 16:44

Писмо до възложителя с изх. И-856/19.03.2020 г.

Написана от 

Писмо до възложителя с изх. И-856/19.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназнаението на съществуваща стопанска постройка в автодиагностичен пункт и изграждане на офис към него" с местоположение УПИ XVI-530, кв. 83  по плана на с. Смирненски

България в Юнеско

Галерия