Вторник, 24 Март 2020 16:47

Писмо до възложителя с изх. И-895/24.03.2020 г.

Написана от 

Писмо до възложителя с изх. И-895/24.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда и гараж" с местоположение ПИ 63427.10.1917 (УПИ IX-1917, кв. 160) по плана на гр. Русе

България в Юнеско

Галерия