Вторник, 24 Март 2020 16:50

Писмо до възложителя с изх. И-897/24.03.2020 г.

Написана от 

Писмо до възложителя с изх. И-897/24.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Комбинирана спортна площадка за спортни и културни дейности" с местоположение УПИ I-за читалище, кв. 26 по плана на с. Веселец

България в Юнеско

Галерия