Петък, 29 Май 2020 15:19

Решение № РУ-02-ОС-П/2020 г.

Написана от 
Оценете
(0 гласа)

Решение № РУ-02-ОС-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по реда наГлава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп… ДВ бр. 3/2018 г.) за ИП/ППП: Горскостопанска програма (ГСП) за поземлен имот с идентификатор 32095.169.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Иваново, община Иваново

Прочетена 49 пъти Последно променена в Петък, 17 Юли 2020 15:24

България в Юнеско

Галерия