Петък, 17 Юли 2020 15:21

Решение № РУ-04-ОС-П/2020 г.

Написана от 
Оценете
(0 гласа)

Решение № РУ-04-ОС-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по реда наГлава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп… ДВ бр. 3/2018 г.) за ИП/ППП: „Рекултивация на нарушен терен, представляващ имот с № 000191 в землището на с. Ценово, общ. Ценово, обл. Русе”. Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация

Прочетена 49 пъти Последно променена в Вторник, 25 Август 2020 15:40

България в Юнеско

Галерия